De RegiogidsDe Regiogids

Uitvaartverzorging van de Ven in Oude Tonge

Tramweg 12

3255 MB, Oude Tonge

0187-642428

www.uitvaartverzorgingvandeven.nl


Welkom bij Uitvaartverzorging van de Ven

Eerbied & zorg voor de overledene, tijd, warmte en medeleven voor de nabestaanden zijn sleutelwoorden in onze persoonlijke benadering. Wij zijn er op gericht de uitvaart voor honderd procent naar tevredenheid van de nabestaanden uit te voeren. Dit door in de eerste plaats vlot, vakbekwaam en met gevoel te werken. Wij kunnen u onder andere ondersteunen met de volgende diensten:
  • professionele begeleiding van de gehele uitvaart
  • contacten met stad/gemeente, kranten, crematoria en begraafplaatsen door het gehele land
  • ontwerp en drukwerk van rouwbrieven, herdenkingsprentjes, foto’s, dankkaarten e.d.
  • het plaatsen van grafstenen
  • het leveren van urnen

Terug naar Begrafenisondernemingen in Goeree Overflakkee

Goeree Overflakkee