De RegiogidsDe Regiogids

Brand Preventie Nederland in Midelharnis

Pascal 40

3241 MB, Middelharnis

0187-470042

www.brandpreventienederland.nl


Als je nooit een brand hebt meegemaakt, is het moeilijk om je er een goede voorstelling van te maken.

Brand Preventie Nederland

Dat een beginnend brandje zich binnen 5 minuten kan uitbreiden tot een grote uitslaande brand, is voor veel mensen onvoorstelbaar. Helaas is niet iedere brand te voorkomen, maar zeker zo belangrijk als voorkomen is een eventuele beginnende brand in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken. Van levensbelang is dat bewoners zo snel mogelijk worden gewaarschuwd als er brand uitbreekt. Rookmelders zijn hiervoor de aangewezen apparaten.

Terug naar Brand Preventie in Halderberge

Halderberge