De RegiogidsDe Regiogids

Walpot Bouwconsult in Tholen

Kuipersdreef 32

4691 LS, Tholen

0166-604454

www.walpotbouwconsult.nl


Walpot Bouwconsult

Naast de wensen van opdrachtgevers zijn ook de regels die de overheid stelt van belang bij het opstellen en uitwerken van bouwplannen. Op de hoogte zijn en blijven van deze regels is voor ons dan ook een must. Goede relaties onderhouden met gemeenten hoort daar naar onze mening ook bij. Voordat een ontwerp wordt gemaakt worden de wensen van de opdrachtgever duidelijk in beeld gebracht. De bepalingen van een gemeentelijk bestemmingsplan geven vervolgens een aantal kaders waarbinnen aan de wensen van de opdrachtgever invulling kan worden gegeven. Bij het maken van een ontwerp worden vervolgens diverse andere zaken betrokken, zoals situering/ligging ten opzichte van de zon, bij welke sfeer moet een ontwerp aansluiten, welke ruimtelijke (3-dimensionaal) en stedenbouwkundige oplossingen zijn mogelijk, hoe is het ontwerp constructief, bouwfysisch en installatietechnisch verantwoord uitvoerbaar. Daarnaast wordt gekeken naar kleuren en materialen die toegepast kunnen worden. Bij de definitieve uitwerking van een ontwerp komen deze onderwerpen (en nog veel meer) opnieuw aan de orde en worden definitieve keuzes gemaakt. De uitwerking moet niet alleen de opdrachtgever inzichten geven in wat op papier is gecreƫerd, maar moet ook voldoen aan alle regels die de overheid stelt, moet door de gemeente te toetsen zijn aan de bouwbesluiteisen en moet van voldoende inhoud en kwaliteit zijn om het ontwerp uit te kunnen voeren. Zo is ieder project anders en, misschien juist daardoor, voor ons een nieuwe uitdaging om creatieve en verantwoorde invullingen te geven aan uw wensen.

Terug naar Adviesbureau Bouw in Tholen / St Philipsland

Tholen / St Philipsland